OTOP - Głos natury

BirdLife International Partner

Witamy na stronie OTOP! Potrzebujemy Twojego wsparcia, aby chronić najbardziej unikalne i zagrożone gatunki ptaków żyjące na terenie naszego kraju.

Budki w pytaniach i odpowiedziach

Zapraszamy do lektury pytań i odpowiedzi o budki lęgowe, opracowanych na podstawie prezentacji przedstawionej 21 lutego przez Jakuba Typiaka ze Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN.

Czytaj więcej

Spring Alive

Zapraszamy do notowania na platformie www.springalive.net swoich pierwszych obserwacji pięciu gatunków ptaków: bociana białego, jaskółki dymówki, jerzyka, kukułki oraz żołny.

Czytaj więcej

Kraska

W tym roku środki uzyskane z 1% podatku przeznaczymy na ochronę kraski.

To jeden z najpiękniejszych ptaków Polski. Jeszcze w latach 70. żyło u nas około 1000 ptaków tego gatunku, dziś gniazduje zaledwie 60 osobników.

Czytaj więcej

więcej filmów

Kraska

Spot powstał w ramach projektu OTOP "Aktywna ochrona kraski na Równinie Kurpiowskiej" nr POIS.05.01.00-00-344/10, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej