OTOP - Głos natury

BirdLife International Partner

Rezerwat Karsiborska Kępa

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków stawia sobie za cel ochronę dziko żyjących ptaków i ich siedlisk. Jako sposób realizacji tego celu OTOP wykupuje i dzierżawi grunty oraz prowadzi na nich gospodarkę rezerwatową.

Rezerwat Karsiborska Kępa jest położony na wyspie o tej samej nazwie, będącej częścią Delty Świny - ostoi ptaków o randze europejskiej. Rezerwat ten jest pierwszym, i jak na razie jedynym, rezerwatem należącym do Towarzystwa. Rezerwat Karsiborska Kępa jest jednym z pierwszych rezerwatów społecznych, i chyba pierwszym, w którym jako sposób ochrony przyjęto metody czynne (aktywne działania i prace - w odróżnieniu od rezerwatów ścisłych zamkniętych na wszelkie działania człowieka).

Jak dotrzeć?

Historia

Dzień dzisiejszy

Oferta dla wolontariuszy

Współpraca i edukacja

Kto nas wspiera?

Kontakt